Volitve v Skupščino ter druge organe in komisije OKS-ZŠZ za mandatno obdobje 2022-2026

Volitve v Skupščino ter druge organe in komisije OKS-ZŠZ za mandatno obdobje 2022-2026
Izvršni odbor OKS-ZŠZ z in Volilna komisija OKS-ZŠZ razpisujeta volitve v Skupščino ter druge organe in komisije OKS-ZŠZ.

RAZPIS VOLITEV

Članicam in drugim kvalificiranim predlagateljem so bili 7. 10. 2022 po elektronski pošti, v skladu s prvim odstavkom 14. člena Poslovnika o delu Skupščine OKS-ZŠZ, poslani naslednji pozivi za predlaganje njihovih kandidatov: Rokovnik za volilna opravila ter Relevantni pravni akti: »Regijske pisarne OKS-ZŠZ – Prejete kandidature za člane Skupščine OKS-ZŠZ ter Datum in naslov izvedbe volilnega sestanka«.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji