Vse prejete kandidature in pravila glede udeležbe na volilni skupščini

Vse prejete kandidature in pravila glede udeležbe na volilni skupščini
Objavljamo vse prejete kandidature za organe, komisije in odbore OKS-ZŠZ v mandatnem obdobju 2022-2026, ki so dostopne med priponkami v novici. Hkrati v novici najdete tudi pravila glede udeležbe na volilni skupščini.

PRAVILA GLEDE UDELEŽBE NA SKUPŠČINI:
  • Predlaganega kandidata za člana Skupščine OKS-ZŠZ v obdobju 2022-2026 lahko nadomešča drug posameznik, vendar ga mora za to pooblastiti pristojni organ članice OKS ZŠZ – predlagani kandidat torej NE MORE sam pooblastiti drugega posameznika za zastopanje oz. nadomeščanje na skupščini.
  • Tudi zakoniti zastopnik članice OKS-ZŠZ, kot je naveden v AJPES-u, NE MORE sam pooblastiti drugega posameznika za zastopanje oz. nadomeščanje predlaganega kandidata – tudi v tem primeru mora tega drugega posameznika pooblastiti pristojni organ članice OKS ZŠZ.
  • V kolikor prideta na skupščino dva predstavnika članice OKS-ZŠZ – eden kot zakoniti zastopnik, ki je naveden v AJPES-u in drugi, ki je bil ustrezno pooblaščen na pristojnem organu članice OKS-ZŠZ, bo dobil prednost posameznik, ki ima ustrezno pooblastilo pristojnega organa članice OKS-ZŠZ (pod pogojem, da je bilo pooblastilo pravočasno poslano – glej naslednjo alinejo).
  • Volilna komisija OKS-ZŠZ bo upoštevala samo pooblastila, ki bodo pravočasno (najkasneje do 14. 12. 2022) poslana na e-naslov samo.kosir@olympic.si.
Priponki:

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji