Volilna skupščina OKS-ZŠZ

Volilna skupščina OKS-ZŠZ
Skladno z določili 41. člena Pravil Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez Izvršni Odbor Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez sklicuje 51. SEJO SKUPŠČINE OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE – ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ, ki bo v petek, 16. decembra 2022, ob 12 uri v Grand hotelu Union (Miklošičeva 1, Ljubljana).Predlog dnevnega reda:
 1. Izvolitev organov Skupščine OKS-ZŠZ
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Zapisnik s 50. redne seje Skupščine OKS-ZŠZ
 5. Poslovnik o delu Skupščine OKS-ZŠZ
 6. Volitve predsednika OKS-ZŠZ
 7. Mandatno poročilo OKS-ZŠZ 2018-2022
 8. Letni delovni načrt OKS-ZŠZ za leto 2023
 9. Članstvo OKS-ZŠZ
 10. Volitve za organe in komisije OKS-ZŠZ
 11. Razno
Gradivo: Pooblastilo je potrebno poslati najkasneje do 14. 12. 2022 na e-naslov samo.kosir@olympic.si. Pooblastila, poslana po tem datumu, ne bomo šteli kot ustrezna ter jih ne bomo upoštevali

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji