Gradivo za IO OKS-ZŠZ volitve

Gradivo za IO OKS-ZŠZ volitve
V novici najdete gradivo k točki 4g predloga dnevnega reda 28. seje – Volitve in zapisnike volitev posameznih skupin članstva OKS-ZŠZ.

Zapisniki volitev: Hkrati vam sporočamo naslednje:
  • Klub slovenskih olimpijcev je za člana Skupščine OKS-ZŠZ določil mag. Katjo Koren Miklavec in Iztoka Čopa, pri čemer je mag. Katja Koren Miklavec predlagana tudi za članico IO OKS-ZŠZ
  • Komisija športnikov OKS-ZŠZ je za člana Skupščine OKS-ZŠZ določila Rašo Srako Vukovič in Davida Miklavčiča, pri čemer je Raša Sraka Vukovič predlagana tudi za članico IO OKS-ZŠZ
  • Klub sponzorjev je za svojega predstavnika v IO OKS-ZŠZ določil Vojko Ravbar. 
ter da sta Klub slovenskih olimpijcev in Komisija športnikov OKS-ZŠZ za podpredsednico OKS-ZŠZ za športnike in olimpijske vrednote izvolila mag. Katjo Koren Miklavec.

Dodatne priloge:

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji